Prostredie, ktoré pomáha hráčom dosahovať ich silné túžby a ciele.